JeszczePolska.pl

Jeszcze Polska

 

 

Hymn

 

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy
my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą
odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z
ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem
Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak
zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla
ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany —
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

 

 

 

 

 

 

Mazurek Dąbrowskiego

 

Jeszcze Polska nie umarła,
kiedy
my żyjemy.
Co nam obca moc wydarła,
szablą
odbijemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski
do Polski z ziemi włoski
za Twoim przewodem
złączem się z narodem.

Jak Czarnecki do Poznania
wracał się przez morze
dla ojczyzny ratowania
po szwedzkim rozbiorze.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Przejdziem Wisłę przejdziem Wartę
będziem Polakami
dał nam przykład Bonaparte
jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Niemiec, Moskal nie osiędzie,
gdy
jąwszy pałasza,
hasłem wszystkich zgoda będzie
i ojczyzna nasza.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi
mówi zapłakany:
"słuchaj
jeno, pono nasi
biją w tarabany."

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Na to wszystkich jedne głosy:
"Dosyć
tej niewoli
mamy Racławickie Kosy,
Kościuszkę, Bóg pozwoli."


Kontakt: Jakub Perkowski 728750578 (najlepiej SMS) lub polskiruch@gmail.com